10.-12.5.. Systém relaxačních a meditačních technik, funkce nervové soustavy a mysli. Rčení náthských guruů.

10 Květen 2024 17:00
12 Květen 2024 15:00

Systém meditačních technik, funkce mysli a filosofie Náthů

Dříve, než je mysl schopna meditovat…

Přirozenou schopností kultivované lidské mysli je meditace.

Meditace je zánik osobnosti a času, vrcholná fáze Yógy.

Tomu ale předchází řada jiných schopností, bez nichž by byly jinak meditační snahy jen sezení se zavřenýma očima, otupění, přemýšlení či utrpení…

O meditaci se nedá snažit, připravená mysl do ní přirozeně prostě upadá, stejně tak, jako nepřipravená mysl upadá samovolně do přemýšlení či snění.

Meditační techniky jsou pokročilou přípravou mysli v sedě, techniky „Laya – vstřebání“ se praktikují v leže.

Kdo není schopen ovládat mysl v leže by jen ztrácel čas v sedě.

Navíc není většina zájemců na techniky v sedě připravena, vzhledem ke stavu jejich těla a mysli.

V tradičním výcviku aspirantů proto úspěch v Laya vždy předchází učení se meditačních technik v zásedu.

Oba systémy se dělí do čtyř kategorií, kontrola mysli se dosahuje napřed přes fyzické tělo, poté přes dech, později přes tep srdce, a nakonec přes paměť (usazené Samskary).

Napřed se aspirant naučí uvolnit, pak se učí citu a soustředěnosti, což vede ke schopnosti pozorování funkcí vlastní mysli, to vede k sebepoznání. Teprve tam začíná učení se mysl technikami ovládat. Je to precizní systém, krok za krokem k úspěchu. Výsledkem je probouzení lidských a později „božských“ ctností a kvalit.

Velice pokročilí aspiranti dosahují stavu Darshan – vhled do mikrokosmické reality, schopnost pozorování a ovlivňování kauzality – toku příčin a následků. Sebepoznání tak přejde do sebeovládání.

Dalším krokem je stav Unmani – zastavení toku času a přemýšlení, transcendentální stav mysli, hluboký cit přítomnosti.

Dlení ve všepontencionální prázdnotě Shunya a sjednocení s podstatou veškerenstva Samarasa.

Máš možnost to pochopit a neučit se systém technik krok za krokem.

Komplexní porozumění mysli
Cit, pocit, myšlenka, emoce, reakce atd.

Systém kultivace mysli v leže -
Shavasana, Mritasana, Pawan vidya, Prana shuddhi, Anuloma Viloma, Chidakasha dharana, Yoga Nidra etc.

Systém kultivace mysli v sedě.
Japa, Kaya sthairyam, Bhuta shuddhi, Chakra Shuddhi, Ajapa japa, Kundalini Kriya etc.

Filosofie Náthů
Rčení Náthských Guruů

Přibližný program:
6:00 Dobré ranko
6:30 Meditace a mantry
7:00 Protažení, posílení, uvolnění
9:00 Snídaně
10:00 Teoretická část

11:00 Praktická část

12:00 Oběd
13:00 Výlet do přírody
15:00 Teoretická část
16:00 Praktická část
17:00 Protažení, posílení, uvolnění
19:45 Večeře
20:00 Večerní program

Základní příspěvek Ašrámu 3330Kč + Vyber si typ ubytování

Zájemci o páteční yogu 17:30-19:30 (252Kč) a večeři v 19:45 (153Kč),
dejte vědět s předstihem.

Pravidla pobytů v ašrámu

Rezervace pokojů i programů nutná
v řádném předstihu.
723754588


 

Posted in

Vložil/a satnath, 6. Únor 2023 - 13:48